کمربند

کمربند زنانه

کمربند زنانه کمربند نباید کمرشلوارتان را جمع کند حتی اگر شما کمربند بستن را بسیار دوست دارید، اما گاهی اوقات پیش خواهد آمد که بستن کمربند نه تنها به زیبا شدن لباستان کمک نمی کند بلکه باعث جمع شدن دور کمرتان شده و آن را چین دار می کند.به همین دلیل …

Read More »