عینک

عینک مناسب فرم صورت

عینک مناسب برای فرم صورت مستطیلی:بهتره که شما از عینک هایی که دارای لبه های تیز و زاویه دار هستند دوری کنید و در عوض عینک هایی رو انتخاب کنید که حالت چهره تون رو کامل تر کنند. مثلا عینک هایی با فریم گرد و بیضی شکل یکی از بهترین …

Read More »