قد

چجوری قد بلندتر به نظر برسیم

چجوری_قد_بلندتر_به_نظر_برسیماگر قدتان کوتاه است و دوست دارید با استفاده از لباس خودتان را بلند تر نشان دهید سراغ استفاده از رنگ های متعدد نرویدمثلا یک بلوز صورتی و یک شلوار ابی نپوشید بلکه میتوانید یک بلوز ابی ملایم را با شلواری به همین رنگ یا از همین خانواده ترکیب کنیدپوشیدن رنگهای …

Read More »