روشن

لباس مناسب رنگ پوست روشن

پوست روشن گه پوست بازوے شما سفید و روشنه تنها نکته اے که باید در انتخاب رنگ لباس مراعات کنید،کنتراست[ناهمسانی رنگ پوست شما]با رنگ انتخابے هستش.کنتراست رنگ پوست شمارو بیش از پیش روشن‌تر نشون خواهد داد. رنگهای تیره مثل:قهوه‌ای،خاکستری،زرشکی،سبزسدری،سرمه‌ای و طیف‌هاے تیره از آبے گزینه خوبے براے پوست هاے روشن …

Read More »