استایل کاری

پیشنهاداتی برای استایل کاری

شاید برای نسل های پیشین استایل کاری و لباس هایی که در محیط کار پوشیده میشد کمترین توجه و اهمیتی داشت. یک کت و شلوار ساده رنگ خنثی یا یک پیراهن مردانه سفید یا شیری تنها چیزهایی بود که به لباس کار ختم می شد. انقلاب علیه این روند لباس …

Read More »