جوراب

پنج نکته برای پوشیدن جوراب

قانون ۱- برای رفتن به باشگاه، از جوراب سفید استفاده نمایید. قانون ۵- هر جوراب برای موقعیت و رویداد خاصی مناسب است. قانون ۴- هرگز انتهای جوراب خود را رول نکنید (تا نزنید). قانون ۳- هرگز رنگ جوراب خود را با کفشتان هماهنگ نکنید. قانون ۲- از نمایش قسمتی از …

Read More »