سبز

روسری وشال سبز

پوست افراد جدا از اینکه روشن، گندمی یا تیره  است، میتواند گرم یا سرد باشد. اگر پوست شما در کنار سفید بیشتر متمایل به زرد، نارنجی، سبز یا قهوه ای است، رنگ پوست شما گرم است. اگر پوستتان در کنار رنگ سفید، تناژ صورتی یا کمی آبی دارد، پوست شما …

Read More »